top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vereniging is opgericht op 1 januari 1963 als Vereniging van Volkstuinders Krommenie, kortweg VTV Krommenie genaamd.

Door de toenmalige gemeente Krommenie werd een stuk grond ter beschikking gesteld naast de tennisbanen aan de Rosariumlaan. Het Rosarium complex telde aanvankelijk 55 tuinen van 100 m2 In 1987 is de vereniging verhuisd naar een nieuw complex aan de Westdijk omdat de gemeente Zaanstad woningen wilde bouwen aan de Rosariumlaan. Het oude complex bleef echter in gebruik door leden die niet wilde meeverhuizen naar de Westdijk. De woningbouwplannen zijn echter nooit doorgegaan en in het bestemmingsplan van 2009 definitief geschrapt. Uitbreiding van tennisvereniging KLTV heeft ertoe geleid dat het Rosariumcomplex nu nog 35 tuinen heeft. Het Westdijk complex telt ruim 70 tuinen.

Men kan een hele- of halve tuin huren van 100 m 2 of 50 m 2 . Op het Westdijkcomplex is het toegestaan een klein huisje en/of kleine kas te plaatsen. Op het Rosariumcomplex is dit niet mogelijk. Bij het huren van een tuin betaalt men borg; deze wordt terug betaald bij opzegging van het lidmaatschap en de tuin schoon wordt opgeleverd.

Om alles in goede banen te leiden is er een Huishoudelijk Reglement waar iedere tuinder zich aan dient te houden. Per complex is een tuincommissie ingesteld die tijdens het tuinseizoen keuringen doet om de tuinregels te handhaven. Op beide complexen bevinden zich kleine kantines en men kan diverse tuingoederen kopen in onze verenigingswinkel. De vereniging is lid van de landelijke vereniging AVVN, deze geeft per kwartaal het tijdschrift “De Tuinliefhebber”uit, die alle leden ontvangen Onze eigen vereniging komt 2 maandelijks met een eigen bulletin “Het Groene Nieuws”.

Het bezoekadres van het Rosariumcomplex is:

Rosariumpark 5, 1561 SX Krommenie.

Het bezoekadres van het Westdijkcomplex is:

Westdijk 1, 1562 HG Krommenie.

VTV logo Origineel  zonder tekst_edited.

Vereniging van Volkstuinders Krommenie

Historie VTV.

bottom of page